Logo DIETA ŻYCIA

Cenni konsultacji z dietetyki naturalnej

  • 1-sza wizyta (około 1,5 godziny), na którą składa się gruntowny wywiad, badanie oraz wstępna diagnoza) : 110 zł
  • kolejna wizyta –   90 zł

Dodatkowo oferujemy dostosowany dla konkretnej osoby program diety na określony okres: 80 zł

Uczniowie,  emeryci i renciści: 20 zł rabatu